Toimintaterapia

Toimintaterapia on tavoitteellista kuntoutusta, jossa vahvistetaan asiakkaiden taitoja ja valmiuksia sekä mietitään vaihtoehtoisia tapoja selviytyä jokapäiväisestä elämästään. Toimintaterapiassa asiakasta rohkaistaan omaan toimintaan.

Terapeuttinen toiminta on toiminnan analyysin, soveltamisen ja/tai pilkkomisen perusteella valittua toimintaa, jonka tavoitteena on vaikuttaa asiakkaan toimintamahdollisuuksiin. Sopivan haasteellinen, terapeuttinen ja mielekäs toiminta valitaan aina yhdessä asiakkaan kanssa. Menetelminä voi olla esim. ruuanlaittoa, pelaamista tai vaikka kirjastossa käynti.

Toimintaterapiassa käytetään asiakkaalle tärkeitä, mielekkäitä ja motivoivia toimintoja. Terapia toteutetaan asiakkaan omissa toimintaympäristöissä (koti, koulu, kirjasto ym.). Toimintaterapiassa uskotaan, että ihminen voi itse vaikuttaa tulevaisuuteensa, terveyteensä ja hyvinvointiinsa valintojensa ja toimintansa kautta.

Olemme KELA:n ja Varhan hyväksymä palveluntuottaja!