Palvelut

Toimintaterapiaa

Toimintaterapia on kuntoutusta ja se palvelee osana kokonaishoitoa. Kokonaishoidon lähtökohtana on sairaus ja sen oireet. Kuntoutuksen, kuten toimintaterapian, lähtökohtana on asiakkaan toimintakyky.

Toimintaterapeutin asiantuntemus liittyy mm. toiminta -ja työkyvyn arvioimiseen, toiminnan käyttämiseen kuntoutuksen työkaluna, toiminnan analysoimiseen, toimintaan tarvittavien taitojen ja valmiuksien arvioimiseen, toiminnan soveltamiseen ja pilkkomiseen, ympäristön vaikutusten arvioimiseen liittyen toimintaan.

Toimintaterapiaan voi hakeutua lääkärin lähetteellä tai lähettävän toimintaterapeutin suosituksesta. Toimintaterapian tarve on usein määritelty asiakkaan kuntoutussuunnitelmassa.

Maksavana tahona voi olla KELA (vaativa lääkinnällinen kuntoutus, lisätietoa KELAn nettisivuilta. Kelan kuntoutus on asiakkaalle maksutonta), sairaanhoitopiirit, kunnat ja vakuutusyhtiöt. Terapiaan voi tulla myös itsemaksavana.

Toimintaterapiajakso on ajallisesti ja määrillisesti ennaltasovittu. Toimintaterapiajaksoja voi tarvittaessa olla enemmän kuin yksi. Jos potilaan psyykkinen tai fyysinen vointi heikkenee selvästi (esim. sairaalan tarve, muu kriisiytyminen) voi olla tarpeen keskeyttää jakso tai pitää siinä taukoa. Hoitosuhde ei siirry toimintaterapeutille asiakkaan tullessa toimintaterapiaan.

Neuropsykiatrista valmennusta

Moniammatillista neuropsykiatrista kuntoutusta ja neuropsykiatrista valmennusta, yhteistyössä Kuntoutus Imperiumi Ay:n kanssa.

Konsultaatiota

Ryhmäterapiaa

Työnohjausta/prosessikonsultaatiota

Työnohjauksen tarkoituksena on vahvistaa henkilön kykyjä kohdata ja ratkoa omaan työhönsä liittyviä ristiriitatilanteita ja tätä kautta vahvistaa työyhteisön tai tiimin toimivuutta. Työnohjaus tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla, jonka kanssa omaa työtä tutkitaan, arvioidaan ja kehitetään. Ohjauksessa omaan työhön, työyhteisöön ja työrooliin liittyviä kysymyksiä, tunteita ja kokemuksia tulkitaan ja jäsennetään yhdessä tavoitteellisesti.

Työnohjaus on vakiintunut työmenetelmä, joka edistää organisaation kehitystä ja työhön liittyvää oppimista. Erityisesti muutostilanteissa ulkopuolisen työnohjaajan avulla voidaan monesti helpommin löytää ja rakentaa yhteistä ymmärrystä siitä, miten uudessa tilanteessa toimitaan.

Ohjauksen pituus ja muut käytännöt sovitaan aina yksilöllisesti, jotta yhteistyö vastaisi mahdollisimman hyvin asiakkaan tavoitteita ja tarpeita.

Koulutusta

Etäkuntoutusta