Mia Nummi

  • Toimintaterapeutti (AMK)
  • Ratkaisu-ja voimavarakeskeiset työmenetelmät
  • Psykoedukatiivisten perheinterventioiden koulutus
  • Arviointiin liittyviä koulutuksia mm. AMPS (Assessment of motor and process skills), ESI (Evaluation of social interaction)
  • Dialoginen ja voimavarakeskeinen työnohjaaja
  • PRIDE-Valmennus, Pelastakaa lapset
  • Kuntoutusyrittäjät hallituksen varajäsen (2021-2022)

Erityinen mielenkiinnon kohteeni ja osaamisalueeni on nuoret ja aikuiset asiakkaat, joilla on neuropsykiatrisia häiriöitä (Asperger, ADHD, aivovamma jne.) tai psykiatrisia häiriöitä (masennus, syrjäytyminen jne.). Työhistoriani painottuu näille alueille.

Olen ohjannut lisäksi erilaisia ryhmiä runsaasti ja pitänyt luentoja (mm. toimintaterapiasta ja neuropsykiatriasta sekä työkykyisyydestä ja työhön paluusta)

Työssäni uskon avoimeen dialogiin, voimavara-ja ratkaisukeskeiseen lähestymistapaan sekä ihmisen aitoon kohtaamiseen.

Kerron mielelläni lisää työstäni ja toimintaterapiasta!